Monster rookies æspa sú späť s novinkou Next Level

15:30 | 17.05.2021 Alli 0
æspa sú späť a svojou novinkou Next Level prinášajú fanúšikom úplne nový pohľad na svoj koncept. Neváhajte a spoznajte lepšie ​æspa svet aj vy!
æspa dnes uskutočnili očakávaný comeback s novým singlom Next Level. Ide o remake OST z filmu Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Pieseň obsahuje určité prepojenia na ich debutový singel Black Mamba z novembra 2020. V súvislosti s æspa konceptom však môžu byť fanúšikovia trochu zmätení. Ako vlastne tento svet funguje? SM Entertainment zverejnilo video æspa ep1. Black Mamba - SM Culture Universe, ktoré popisuje celý príbeh, o ktorom tieto dve spomenuté piesne pojednávajú.

Existencia æspa je založená na spojitosti s æ existenciami. æ je digitálna existencia (alter ego/avatar) daného človeka vytvorená z dát, ktoré tento človek zdieľa online. Očakáva sa, že ľudstvo bude s æ v budúcnosti koexistovať. Existencia æ prepája náš svet so svetom digitálnym.

Môžeme povedať, že æ osobnosť je vybudovaná zo všetkých dát, ktoré o sebe zdieľame každý deň online. Ide výlučne o alter ego (æ) konkrétnej osoby, ktorej zdieľané údaje náležia. Dve osoby v rovnakom čase nemôžu mať rovnaké æ. Niektorí ľudia v danej chvíli svoje æ nemusia spoznať, iní sa s ním snažia aktívne komunikovať. Nie vždy je však naše æ zhodné s našou skutočnou existenciou. Občas totiž zdieľame naše informácie upravené, aby zverejnené dáta o nás boli krajšie a v online svete predstavovali našu lepšiu verziu. Aj napriek tomu táto naša túžba po dokonalosti zohráva v procese vytvorenia nášho æ dôležitú úlohu.Pre lepšie porozumenie textom piesní Black Mamba a Next Level je dobré poznať význam niektorých pojmov, z ktorých mnohé vyššie uvedené video ozrejmilo.
 
  • SYNK – spôsob komunikácie členiek so svojimi avatarmi. Predpokladá sa, že SYNK vyjde aj ako mobilná aplikácia pre fanúšikov. Pojem SYNK je založený na slove „synchronizácia“. SYNK je tiež akt spojenia sa so svojím æ na zdieľanie tajomstiev, myšlienok a emócií.
  • SYNKOUT – odpojenie sa od tejto synchronizácie.
  • REKALL – čas skutočných členiek strávený so svojimi avatarmi spoločne v skutočnom svete. Tento pojem bol spomenutý vo videu MY, KARINA.
  • FLAT – digitálny svet, kde žijú æ-æspa.
  • KWANGYA  nekonečný digitálny svet existujúci za FLAT bez pravidiel a formy.
  • NæVIS – ide o umelú inteligenciu (AI), ktorá pomáha æ-avatarom stretnúť sa so svojimi verziami z reálneho sveta. Spája portály medzi FLAT a KWANGYA. V kórejčine je NæVIS vyslovované podobne ako slovo „nabi“, čo v kórejčine znamená „motýľ“. Motýľa môžete vidieť aj v logu skupiny. 
  • O.S – skratka od Port of Soul“ (P.O.S). Portál, ktorý spája FLAT s reálnym svetom.
  • Black Mamba – nepriateľská entita zo sveta KWANGYA, ktorá odpája SYNK medzi æspa a æ-æspa. Vo videu môžete vidieť, že keď Black Mamba hekla æ, motýľ, ktorého vytvorila Ningning, nadobudol podobu hada a zmenil aj samotné logo skupiny z motýľa na hada.
  • MY – keď sa aespa a æ-æspa zoSYNKujú, stanú sa z nich MY, čo znamená „najvzácnejší priatelia“. MY je zároveň aj názov oficiálneho fanklubu skupiny.
 
Po ozrejmení týchto pojmov je príbeh samotného hudobného videa aj piesne Next Level jasnejší. V piesni Black Mamba æspa zisťujú, že ich SYNK spojenie s æ-æspa sa vinou Black Mamby prerušilo a svet upadol do chaosu. Next Level predstavuje boj æspa s Black Mambou o obnovenie SYNK spojenia a možnosti REKALL so svojimi avatarmi. Čo na túto novinku od æspa hovoríte?

Fanúšikovia po zhliadnutí konca hudobného videa Black Mamba, videa ep1. Black Mamba a hudobného videa Next Level našli isté podobnosti medzi NæVIS a Black Mambou. Obe postavy majú podobný účes, líčenie, tvar tváre a očí. Preto fanúšikovia začali špekulovať, či nejde buď o sestry z virtuálneho sveta, alebo o dve odlišné polovice jednej osoby.

V piesni Next Level sa tiež spomína nový pojem KOSMO, čo je pravdepodobne ďalší svet, nová úroveň za svetom KWANGYA. Zaujímavosťou je, že oba tieto pojmy boli spomenuté v podobnom kontexte aj v piesni 90's Love od NCT U, preto fanúšikovia začali špekulovať o prepojení skupín æspa a NCT v rámci SM Culture Universe. Čo si o tom myslíte?

Diskuze

TOP0 článků

Anketa

Z jaké další asijské země, kromě Jižní Koreje, posloucháte hudbu nejčastěji?

Taiwan
1,3%
Čína
46,9%
Japonsko
34,8%
Vietnam
5,4%
Thajsko
8%
Filipíny
0,5%
Indie
0,5%
Singapur
0,6%
Mongolsko
0,3%
Jiná
1,8%
Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9